Jak uzyskać kredyt inwestycyjny?

W celu realizacji własnych marzeń wiele osób decyduje się na zobowiązania w postaci krótkoterminowych pożyczek czy też długoterminowych kredytów. Wśród wielu dużą popularnością wśród przedsiębiorców cieszą się kredyty inwestycyjne. 


Co to jest kredyt inwestycyjny?

Jest to zobowiązanie finansowe skierowane głownie do właścicieli prywatnych firm. Daje ono szansę na sfinansowanie inwestycji, które jeszcze bardziej zwiększą kapitał danego przedsiębiorstwa.

Oprócz popularnego kredytu inwestycyjnego właściciele firm mają do wyboru produkty bankowe, w postaci kredytu obrotowego oraz gotówkowego.

Zasady udzielania kredytu inwestycyjnego

Dla każdego banku udzielenie kredytu jest zawsze związane z pewnym ryzykiem. Zobowiązanie inwestycyjne jest zaciągane przez przedsiębiorców , w celu opłacenia nowych inwestycji w firmie, które to mają znacznie zwiększyć dotychczasowy majątek lub utrzymać obecny na dotychczasowym poziomie.

Kwota tego kredytu jest uzależniona od wielu istotnych czynników. Wśród wielu z nich najważniejsza jest zdolność finansowa firmy oraz ryzyko, które to podejmie bank oferując danej firmie wsparcie finansowe. Aby otrzymać taki kredyt należy posiadać 20 – 30 procent wkładu własnego.

Kredyty inwestycyjne są to zobowiązania długoterminowe, które są przyznawane nawet na dwadzieścia lat. Zobowiązanie to bierze się na okres powyżej trzech lat i można je spłacić wcześniej, niż przewiduje to umowa.

Zobowiązanie to można przeznaczyć na:

– środki trwałe takie jak: środki transportu czy nieruchomości
– różnorodne wartości niematerialne i prawne
– nabycie udziałów oraz papierów wartościowych

Biznesplan – istotny element kredytu inwestycyjnego 

Uzyskanie takiego kredytu nie jest skomplikowane i przypomina zaciąganie zwykłego kredytu hipotecznego. Różnica tkwi tylko w wymaganych przez bank dokumentach oraz warunkach, które to trzeba spełnić. Aby otrzymać takie zobowiązanie należy sporządzić odpowiedni biznesplan. Ten istotny dokument ma na celu udowodnić bankowi, że dana inwestycja będzie opłacalna i przedsiębiorca nie będzie miał trudności podczas spłaty zaciągniętego zobowiązanie.

Standard